Akadeemilise õigusteadusliku uurimistöö abimees

Ava otsing

Akadeemilise õigusteadusliku uurimistöö abimees

Õigusõpe on ja peabki olema enamat kui üksnes praktiline kaasusõpe. Õigusõppe akadeemilise hinge säilitamine pole asi iseeneses, vaid see teenib märksa tähtsamat eesmärki: tudengite iseseisva, loogilise ja süstemaatilise mõtlemise ning analüüsivõime ja allikate otsimise ning korrektse kasutamise arendamist. Õigusteadusliku uurimistöö läbiviimine pole pelgalt sõnade ritta seadmise harjutus – see on proovikivi, mille ületamine eeldab uurimuse etapiviisilist planeerimist ja kavakindlat teostamist. Selle raamatu eesmärk on pakkuda õigusteaduse tudengitele uurimistöö koostamisel abi ja juhatust praktiliste selgituste ja näidete toel. Raamatu koostamisel lähtusime sellest, et see peaks kajastama uurimistöö kirjutamise aspekte, mille kohta oleksime ise tudengitena täpsemat juhatust soovinud. Samas avab see raamat ka laiemale publikule õigusteaduse kui teadusharu olemust ja tagamaid. Loodame, et lugejal on abimehest kasu sõltumata sellest, mis ajendil ta raamatu kätte haaras.

Täname hüva nõu ja kaasamõtlemise eest häid kolleege professor Marju Luts-Sootakit, kaasprofessor Age Värvi, kaasprofessor Mari Ann Simovarti ja lektor Katre Luhamaad. Südamlik tänu Urmas Nemvaltsile tabavate illustratsioonide eest. Sügav kummardus teile kõigile!


Autorid
  • Anneli Soo
  • Kärt Pormeister
ILLUSTRAATOR
  • Urmas Nemvalts
Raamatu ilmumisaeg
  • 2021